Terapia logopedyczna

Mowa dziecka sześcioletniego powinna być już ukształtowana. Nie jest prawdą, że sześcio, siedmioletnie dziecko z nieprawidłowego mówienia wyrośnie.

To prawda, że:

  • wada wymowy nie minie w miarę dorastania;
  • pięcioletnie dziecko powinno poprawnie wymawiać wszystkie głoski;
  • skrócone wędzidełko, nie ćwiczone może utrudniać prawidłową wymowę;
  • długotrwałe korzystanie przez dziecko z nawet dobrze dobranego smoczka lub picie z butelki czy ssanie palca wpływa na powstawanie wad zgryzu i wymowy;

Dziecko mówi niepoprawnie jeśli:

  • opuszcza głoski na początku i końcu wyrazów;
  • Zamienia głoski;
  • Zmienia znaczenie wyrazu;
  • Mowa dziecka jest niewyraźna i niezrozumiała dla otoczenia;
  • Występują u dziecka wady narządów artykulacyjnych, np. zbyt krótkie wędzidełko, wady zgryzu, rozszczepienie podniebienia, warg.

TO PRAWDA, ŻE WIĘKSZOŚĆ ZABURZEŃ MOWY MOŻNA ZLIKWIDOWAĆ, BĄDŹ ZŁAGODZIĆ POPRZEZ TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ!

Logopeda: mgr Marta Kulińska