Kontakt

Nasz adres:

Przedszkole Niepubliczne „BAJKA” s.c.

S. Wasilewska, B. Donarska, R.Wasilewski
ul. Szczęśliwa 7
85-792 Bydgoszcz

Dyrektor: Stefania Wasilewska

Zastępca Dyrektora: mgr Beata Donarska
Zastępca Dyrektora: Rafał Wasilewski

tel. 52 344-74-90

e-mail: info@bajka.bydgoszcz.pl 

ING BANK ŚLĄSKI
25 1050 1139 1000 0022 8317 2654

Klauzula informacyjna

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym  informujemy, że

1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne BAJKA s.c. ul. Szczęśliwa 7, 85-792 Bydgoszcz tel.: 52 344 74 90, adres e-mail: info@bajka.bydgoszcz.pl. Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób: listownie, telefonicznie,  e-mailem.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Przedszkole Niepubliczne BAJKA s.c. , e-mail tomaszpowala@wp.pl
3. Pana/Pani/ dane osobowe  będą  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego Pani/Pana/Państwa dziecka. 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom tzn. instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
6. Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne  w celu realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.

qode interactive strata

Formularz kontaktowy