Nauka języka angielskiego

Poznawanie języka angielskiego w Przedszkolu Niepublicznym „Bajka” opiera się przede wszystkim na dobrej zabawie, z wykorzystaniem:

  • piosenek
  • wierszyków
  • bajek i opowiadań
  • rysowania
  • gier i zabaw ruchowych – w oparciu o metodę Total Physical Response (reagowanie całym ciałem)

Cele zajęć:

  • oswojenie dzieci z brzmieniem języka angielskiego
  • rozbudzenie zainteresowania językiem i chęci jego używania
  • nauczenie poprawnej wymowy i intonacji
  • nauczenie podstawowych słów i zwrotów związanych z życiem codziennym dziecka i kręgiem jego zainteresowań
  • rozbudzenie zainteresowania inną kulturą i odrębnymi tradycjami

Prowadząca: mgr Marietta Bojanowska