Ramowy rozkład dnia

qode interactive strata

RAMOWA ORGANIZACJA DNIA W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „BAJKA” W BYDGOSZCZY

Zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej przebieg wychowania i kształcenia dzieci zawiera następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu: 1/5 czasu przeznaczamy na zabawę, 1/5 ( w przypadku dzieci młodszych 1/4 na pobyt w ogrodzie przedszkolnym, 1/5 na  zajęcia dydaktyczne, 2/5 do dowolnego zagospodarowania przez nauczyciela – w tej puli czasu mieszczą się także czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne.

Dla dziecka czas spędzony w naszym przedszkolu to: radosny poranek, zabawa i edukacja, relaksacja i inspirujące popołudnie.

6.00-8.30 Radosny poranek, w którym dzieci  podejmują różne wybory czego i jak się uczyć:

 • podejmują zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne  oraz działalność plastyczno-manipulacyjną,
 • są aktywne ruchowo ( zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych, zabawy ze śpiewem, integracyjne, zabawy przy muzyce)
 • pracują indywidualnie z nauczycielem,
 • wykonują czynności higieniczno-sanitarne,

8.30 Śniadanie
9.00-11.15 Zabawa i edukacja, w których dzieci: odkrywają, przeżywają, przyswajają oraz działają, prezentują własny punkt widzenia, skutecznie się porozumiewają, biorą pod uwagę poglądy innych, efektywnie współdziałają z rówieśnikami, rozwiązują problemy w twórczy sposób, nabierają śmiałości i wiary we własne możliwości:

 • realizują różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej matematycznej i literackiej,
 • są aktywne ruchowo: uczestniczą w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkolnym, korzystają ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego,
 • prowadzą obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku
 • podejmują prace gospodarskie, porządkowe, ogrodnicze

11.15 Drugie śniadanie
11.45 – 13.00 Relaksacja, podczas której dzieci:

 • słuchają bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela,
 • słuchają nagrań płytowych i słuchowisk
 • słuchają muzyki relaksacyjnej
 • bawią się w zabawy „paluszkowe”, słowne i masażyki
 • uczestniczą w bajkoterapii

13.15 Obiad
Od 13.40 Inspirujące popołudnie, w którym dzieci podczas zabaw dowolnych ( przy niewielkim udziale nauczyciela) kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej

 • podejmują aktywność własną – organizują zabawy indywidualne i małych grupkach,
 • podejmują zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe, ze śpiewem,
 • bawią się tekstem literackim, prezentują własne interpretacje utworu podczas zabaw dramowych, pantomimicznych,
 • słuchają literatury, oglądają książki,
 • planują i redagują wpisy do Kronik Grupy,
 • podejmują czynności porządkowe w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych,
 • dokonują podsumowania dnia i planują działania na dzień następny

Dziecko w trakcie całego pobytu w Przedszkolu „BAJKA” poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, uczy się aktywnymi metodami zdobywania wiedzy umiejętności pozwalających na pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.