Bajka

Ważny komunikat!

30 kwietnia 2020

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów o umożliwieniu otwarcia przedszkoli od 6 maja 2020 r., zobowiązani jesteśmy zebrać informacje o ilości podopiecznych mających powrócić do przedszkola.
W związku z powyższym, prosimy o zwrotną pisemną informację w nieprzekraczalnym terminie do 3 maja 2020r. godz.12.00, o chęci uczestnictwa w zajęciach opiekuńczych, które mogą zostać przywrócone w naszej placówce. Informacje prosimy przekazywać nauczycielom/wychowawcom grup.
Zaznaczamy jednak, że wstępna deklaracja z Państwa strony, nie jest jednoznaczna z możliwością przyjęcia
Państwa dziecka na w/w zajęcia opiekuńcze.

Z poważaniem,
S. Wasilewska
Dyrektor

Powrót
Współpracujemy
BenefitSystems
Partnerzy
BenefitSystems

BenefitSystems

Kontakt

Przedszkole Niepubliczne "Bajka"

ul. Szczęśliwa 7
85-794 Bydgoszcz
tel: 52 344 74 90
email:
info@bajka.bydgoszcz.pl