Bajka

UWAGA!! RODZICE!!

11 marca 2020

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej
Od dnia 16 marca 2020 roku
do 25 marca 2020 roku włącznie,
Przedszkole BAJKA będzie nieczynne!
W dniach 12 i 13 marca, prowadzone będą zajęcia opiekuńcze dla tych dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki domowej.
O dalszych decyzjach informować będziemy na stronie
www i FB naszego Przedszkola.

Powrót