Bajka

Psycholog

W naszej Poradni oferujemy różne formy pomocy psychologicznej:

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Konsultacja psychologiczna jest pierwszym krokiem na drodze do rozpoznania problemów, z jakimi zmagamy się w życiu codziennym. Niezależnie od tego, czy poszukujemy porady związanej z konkretnym problemem, czy też zmagamy się z długofalowym dyskomfortem psychicznym, pierwsze spotkanie z psychologiem określane jest jako konsultacja.

Konsultacja psychologiczna: to forma jednorazowej usługi, ale w praktyce udzielenie pełnej porady może wymagać średnio do trzech do pięciu konsultacji psychologicznych.

 Konsultacja wykorzystywana jest przez psychologa do postawienia diagnozy psychologicznej oraz może być wstępem do leczenia psychoterapeutycznego lub psychiatrycznego.

 

DIAGNOZA

Diagnoza psychologiczna stanowi próbę wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na powstawanie zgłaszanych problemów. Służy poznaniu dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu przedszkolnym, osobniczym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych. 

Diagnoza jest opisem funkcjonowania psychicznego jednostki, który zawiera m.in.:

  • określenie pozytywnych i negatywnych właściwości psychicznych;
  • opis psychologicznych mechanizmów wyjaśniających obszary problematyczne w funkcjonowaniu;
  •  wskazówki i zalecenia do dalszego postępowania;
  • prognozy na przyszłość.

Do podstawowych metod diagnostycznych stosowanych przez psychologów należą: rozmowa, wywiad, obserwacja, a także testy psychologiczne. Metody te pozwalają na postawienie i sprawdzenie hipotez dotyczących funkcjonowania dziecka, osoby w związku z badanym obszarem.

Diagnoza psychologiczna pozwala lepiej poznać i zrozumieć samego siebie, może być wstępem do psychoterapii lub innej formy pomocy psychologicznej.

 

PORADNICTWO/WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA RODZICÓW

W Polskiej literaturze poradnictwo psychologiczne opisywane jest jako „forma pomocy oferowana osobom zdrowym, doświadczającym problemów życiowych, trudności przystosowawczych i kryzysów rozwojowych” (Helena Sęk, 2001).

Poradnictwo psychologiczne jest ukierunkowane na doraźną pomoc w określeniu problemów i znalezieniu najlepszych sposobów ich rozwiązania.

Na czym polega taka pomoc? Podstawowym zadaniem poradnictwa psychologicznego jest bazowanie na mocnych stronach osoby, która przeżywa życiowy kryzys. Celem jest odzyskanie równowagi emocjonalnej i przekonanie o możliwości wpływania na swoje życie.

 

WARSZTATY DLA RODZICÓW

Oferujemy cykl spotkań z rodzicami dla których ważna jest refleksja dotycząca wychowania, chcą się doskonalić w roli rodzica lub mają konkretne problemy wychowawcze. Dzięki warsztatom rodzice, uczą się m.in. jak rozpoznawać swoje uczucia, jak rozpoznawać uczucia dziecka, jak uniknąć błędów własnych rodziców, jak robić przestrzeń na emocje dziecka itp. Poznają się sposoby jak chwalić dziecko, czy zachęcić do samodzielności.

 

PSYCHOTERAPIACo to jest psychoterapia?

Psychoterapia to leczenie rozmową.  Ale to zupełnie inna rozmowa, niż z koleżanką, kolegą przy kawie i ciasteczku. Wbrew obiegowym opiniom psychoterapia nie polega na udzielaniu porad, pocieszaniu, mówieniu komplementów czy trzymaniu za rękę.

Rozmowa terapeutyczna pomaga uświadomić sobie, z czego wynikają aktualne kłopoty, dostrzec powtarzające się schematy oraz utrudniające życie przekonania i zastanowić się, czy chcemy je zmieniać. A jeśli tak, to w jakim kierunku mają iść te zmiany.

Psychoterapia to jedna z metod leczenia schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki. W zależności od problemu i stopnia jego nasilenia, stosuje się różne rodzaje i metody psychoterapii. Do najpopularniejszych metod zalicza się terapię psychodynamiczną, humanistyczną, systemową, poznawczo-behawioralną, psychoterapię Gestalt oraz terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. Wszystkie łączy wspólny element, jakim jest bezpośredni kontakt psychoterapeuty z pacjentem.

W naszej Poradni pracujemy głównie w nurcie psychoterapii poznawczo – behawioralnej.

Psychoterapia: na co pomaga?

Psychoterapia sprawdza się w leczeniu zaburzeń takich jak: depresje, stany lękowe, nerwice, fobie, zaburzenia żywienia. Bywa pomocna, gdy pacjent nie radzi sobie emocjonalnie z pewnymi sytuacjami w życiu np. przeżywa żałobę, traci motywację do działania, staje się od czegoś uzależniony, czuje się bezradny, nie umie wyjść z trudnych relacji (np. w pracy).

Jak wygląda pierwsze spotkanie z psychoterapeutą?

Pierwsze spotkanie z terapeutą nie różni się bardzo od wizyty u lekarza rodzinnego – naszym celem jest opisanie problemu, z którym przychodzimy. Podczas spotkania psycholog zaproponuje  formę pomocy, w tym liczbę i częstość spotkań oraz metody rozwiązania problemów. Może się też zdarzyć, że poradzi udanie się do psychiatry w zależności od nasilenia problemu.

Powrót
Współpracujemy
BenefitSystems
Partnerzy
BenefitSystems

BenefitSystems

Kontakt

Przedszkole Niepubliczne "Bajka"

ul. Szczęśliwa 7
85-794 Bydgoszcz
tel: 52 344 74 90
email:
info@bajka.bydgoszcz.pl