Bajka

Kynoterapia

Najlepszym przyjacielem człowieka jak każdy wie, jest pies. Czy to samo można powiedzieć o człowieku? Czy dzieci są najlepszymi przyjaciółmi psów? SPOTKANIA Z PSEM, które odbywają się regularnie w przedszkolu BAJKA są zajęciami zbudowanymi na programie edukacyjnym opartym na rozwoju emocjonalnym i intelektualnym najmłodszych. Systematyczne spotkania ze specjalnie wyselekcjonowanymi i przeszkolonymi psami Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego uwrażliwiają dzieci na potrzeby zwierząt, towarzyszą im w zabawach, a także pomagają zdobywać nowe wiadomości.

   prowadząca: mgr Monika Litwinow, mgr Malwina Dąbrowska

Powrót