Bajka

Konsultacje indywidualne

22 października 2019

GRUPA I: 6 listopada godz. 15:00-17:00

GRUPA II: 4 listopada godz. 15:30-17:30

GRUPA III: 30 października godz. 15:00-17:00

GRUPA IV: 7 listopada godz. 15:30-17:30

GRUPA V: 28 października godz. 15:30-17:30

GRUPA VI: 25 października godz. 15:30-17:30

GRUPA VII: 5 listopada godz. 15:00-17:00

GRUPA VIII: 29 października 15:30-17:30

Powrót