Bajka

Projekt DRZEWO (Las) – grupowa praca plastyczna: „Piętra lasu” połączona z wykonaniem jeżyków z materiału przyrodniczego, gr II.

Powrót