Bajka

Terapie

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU  (WWR)

Zajęcia  potocznie zwane WWR- em, są przeznaczone dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Są to zajęcia edukacyjno- rehabilitacyjne, prowadzone przez zespół specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje do pracy z dzieckiem mającym zaburzony rozwój psychoruchowy (autyzm, wady wymowy, opóźniony rozwój intelektualny, dysfunkcje narządów ruchu, choroby przewlekłe i genetyczne zaburzające rozwój).  Nasza wspólna praca rozpoczyna się od momentu wydania dokumentu do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

 

Jak uzyskać WWR?

– kontakt dziecka z lekarzem pediatrą/ specjalistą;

– uzyskanie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego opóźnienie/ niepełnosprawność/ zaburzenie      (ważne aby lekarz zaznaczył potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju);

– udanie się z zaświadczeniem do poradni  publicznej (obowiązuje rejonizacja);

– zgłoszenie dziecka na diagnozę, wypełnienie wniosku o wydanie opinii;

– do 30 dni poradnia musi wydać opinię;

– a następnie zgłoszenie się do nas, zajmiemy się Twoim dzieckiem, przydzielimy odpowiednie zajęcia  do rozpoznanych dysfunkcji;

 

NEUROLOGOPEDA

Głównym celem terapii neurologopedycznej jest eliminowanie zaburzeń komunikacyjnych powstałych w skutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, a w tym: usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, poprawianie jakości funkcji oddechowej, językowej, fonacyjnej, a także w niektórych przypadkach wprowadzenie alternatywnych sposobów komunikowania się.
Wskazaniem do terapii neurologopedycznej jest: afazja, dyzartria, alalia, mózgowe porażenie dziecięce, wady genetyczne oraz wady wrodzone centralnego układu nerwowego, niepełnosprawność sprzężona, choroby neurologiczne, uszkodzenia mózgu, autyzm.

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, są ukierunkowane m.in  dla dzieci odrzuconych przez grupę rówieśniczą. Zajęcia pomagają wyrównać braki w wiadomościach i umiejętnościach, usprawniają umiejętności w nauce pisania oraz czytania. Eliminują niepowodzenia emocjonalno – społeczne, stymulują rozwój dziecka, a także usprawniają rozwój psycho – motoryczny. Plan pracy jest jest indywidualny dla każdego dziecka.

 

TERAPIA BEHAWIORALNA

Terapia, która m.in  buduje repertuar zachowań pożądanych oraz minimalizuje zachowania niepożądane, takie które utrudniają funkcjonowanie dziecka w społeczeństwie.  Zalecana jest we wczesnej interwencji czyli w przypadku dzieci, które nie ukończyły jeszcze 3 r.ż. Najistotniejszym celem jest nauczenie dziecka samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, a także umiejętności szybkiego i łatwego przystosowania się do zmieniających się warunków otoczenia. Fundamentem do pracy z dzieckiem będzie dokładne poznanie jego umiejętności oraz stworzenie indywidualnego programu terapii, który będzie podstawą do rozwijania deficytów dziecka oraz redukowania jego zachowań trudnych.

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Jest to terapia skierowana do dzieci, które mają m.in. problemy z właściwą organizacją wrażeń zmysłowych, przejawiają wygórowaną lub zbyt niską reakcję na bodźce zmysłowe ( podwrażliwość  lub nadwrażliwość), mają kłopoty z koncentracją, są niezgrabne ruchowo, mają opóźniony rozwój mowy, nie lubią się przytulać lub przeciwnie nadmiernie dążą do mocnego kontaktu fizycznego, nie tolerują metek, nie lubią zabiegów higienicznych itp.

Zanim rozpocznie się terapia musi nastąpić rzetelna oraz trafna diagnoza, wywiad z rodzicem. Kluczem do sukcesu będzie stworzenie  wzajemnego zaufania i systematyczność.

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (zajęcia grupowe)

Jeśli Twoje dziecko ma trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, nie potrafi bądź ma problem z utrzymaniem relacji społecznych, potrzebuje wsparcia w wyrażaniu swoich emocji to  trening umiejętności społecznych jest dla niego.

Celem naszych zajęć jest:

– rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz kontroli nad emocjami;

– rozwijanie poczucia własnej wartości;

– rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które występują w życiu codziennym;

– kształtowanie prawidłowych wzorców komunikowania się;

– nawiązywanie relacji z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi;

 

SENSOPLASTYKA

Zajęcia plastyczne, które skupiają się na pełnej dowolności, miłej atmosferze oraz przede wszystkim na uśmiechu naszych podopiecznych.  Pobudzają wszelkie zmysły. W sensoplastyce używane są tylko produkty spożywcze tj. mąki, kasze, makarony, galaretki, fasola, ryże, czekolada, posypki cukiernicze, kakao, oleje. Zajęcia odbywają się na dużej sali. Nie ma harmonogramu, ani planu.

I co najważniejsze, nie używamy żadnych fartuszków, dziecko ma prawo się ubrudzić. Dajemy szanse doświadczać  CAŁYM sobą wszystkiego co jest wokół nas.

Drodzy Rodzice tylko u nas Wasze pociechy będą mogły  rozsypywać, gnieść, smakować, turlać się do woli, a my to wszystko posprzątamy i będziemy się z tego cieszyć !

 

REHABILITACJA RUCHOWA

 Ćwiczenia kinezyterapeutyczne  w formie indywidualnych zajęć z terapeutą. Podczas rehabilitacji terapeuta dopasowuje ćwiczenia pod kątem jakościowym i ilościowym do aktualnych potrzeb dziecka. Zajęcia odbywają się w różnych pozycjach  ciała, z różnymi przyrządami. Podczas wspólnej pracy z dzieckiem, fizjoterapeuta stara się wykorzystać pełen warsztat swojej wiedzy i umiejętności.

 

 

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

 Pełna oferta terapii psychologicznej w zakładce Psycholog

 

KINEZJOTAPING

Metoda plastrowania polegająca na naklejaniu specjalnej taśmy na powierzchnię ciała.

Powrót
Współpracujemy
BenefitSystems
Partnerzy
BenefitSystems

BenefitSystems

Kontakt

Przedszkole Niepubliczne "Bajka"

ul. Szczęśliwa 7
85-794 Bydgoszcz
tel: 52 344 74 90
email:
info@bajka.bydgoszcz.pl